URESNIČI SVOJE SANJE: 

Udeleženci delavnice se bodo naučili prepoznati svoja močna področja in svoje interese za prihodnost in karierno pot. Preko ugotavljanja izraženosti lastnih osebnostnih lastnosti, kariernih usmeritev in praktične vaje na skuša posameznik na delavnici prepoznati, kaj rad počne, kaj ga zanima, v čem je dober in kako lahko svoje potenciale uporabi pri vključevanju v delovno okolje.

Zaželeno je, da udeleženci pred delavnico izpolnijo Vprašalnik osebnega in profesionalnega razvoja (V-OPR), ki je dostopen TUKAJ.
*vprašalnik je trenutno na voljo samo v slovenskem jeziku.

VSTOPI NA TRG DELA

Vstopi na trg dela predstavlja sklop dveh delavnic, na katerih posameznik pridobi osnovna znanja, veščine in informacije, ki so potrebne za bolj učinkovit in uspešnejši vstop na trg dela:

CV & MOTIVACIJSKO PISMO: Življenjepis (CV) je naše marketinško orodje, s katerim "prodajamo" svoje znanje, sposobnosti in kompetence. Motivacijsko pismo je njegova dopolnitev. V časih, ko je konkurenca na trgu dela velika, mora biti naš CV pripravljen tako, da bo zgolj v nekaj kratkih trenutkih prepričal o naših sposobnostih vsakega delodajalca. Udeleženci delavnice se na delavnici spoznajo z različnimi oblikami CV in motivacijskega pisma.

PRIPRAVA NA ZAPOSLITVENI RAZGOVOR: Priprava na zaposlitveni razgovor je nujna, če želimo na tem kratkem razgovoru s potencialnim delodajalcem resnično dobro predstaviti sebe in svoja znanja in veščine. Večina razgovorov poteka predvidljivo, zato je dobra priprave nanje mogoča. Na delavnici udeleženci spoznajo različne oblike izbirnih (selekcijskih) postopkov, različne vrste zaposlitvenih razgovorov, pridobijo osnovne napotke za pripravo in ustrezne informacije, ki so za pripravo na zaposlitveni razgovor pomembne.

POVEČAJ SVOJ POTENCIAL: 

Sklop je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti svoja znanja na različnih področjih:

  • delavnice mehkih veščin: delovanje v timu, odlike komunikacije in javnega nastopanja, uspešno reševanje konfliktov, motivacija,
  • IKT delavnice,
  • poznavanje psihologije odnosov in obvladovanje stresa, 
  • spletni marketing in spletno poslovanje,
  • klepetalnice (ruščina, angleščina, italijanščina in slovenščina za tujce),
  • ustvarjalnice,...

Delavnice ponujajo KC UP in članice UP v okviru ponudbe dogodkov vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem.

Informacije o dogodkih in terminih izvedbe so dostopne v Katalogu VŽU UP.