Vključitev v evidenco strokovnjakov vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem

Univerza na Primorskem (v nadaljevanju UP) s svojimi članicami že ponuja široko paleto formalnih in neformalnih vsebin vseživljenjskega učenja, ki so namenjene različnim ciljnim skupinam kot možnost pridobivanja dodatnih znanj in spretnosti. Pri ponudbi vseživljenjskega učenja sodelujejo priznani strokovnjaki in raziskovalci, gosti iz lokalnega okolja ter širše. V okviru Srednjeročne razvojne strategije UP 2021-2027 se je UP med drugim zavezala tudi k nadaljevanju razvoja ponudbe vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju VŽU UP) za različne ciljne skupine, k nadgradnji mrežnega sistema vseživljenjskega učenja na UP z vzpostavitvijo baze izvajalcev (strokovnjakov na različnih področjih) znotraj UP in k širitvi ponudbe programov VŽU.

UP zato vabi vse zaposlene in študente UP, ki imajo znanja in veščine z različnih področji in ki bi jih želeli deliti v okviru aktivnosti mrežnega sistema VŽU na UP, da se vključijo v Evidenco strokovnjakov vseživljenjskega učenja UP.

Z vključitvijo v Evidenco strokovnjakov VŽU UP boste tvorno sodelovali pri zasledovanju skupnih ciljev naše univerze in pripomogli k osveščanju o pomembnosti pridobivanja dodatnih znanj in kompetenc posameznikov skozi možnosti, ki jih ponuja mrežni sistem vseživljenskega učenja na UP. Prav tako boste dobili priložnost širjenja svojih specifičnih znanj drugim in hkrati možnost nadgrajevanja lastnih znanj in spretnosti, tudi skozi izvajanje aktivnosti iz ponudbe mrežnega sistema VŽU UP.

V Evidenco strokovnjakov VŽU UP se lahko vključite tako, da do 30. septembra 2021 oddate svojo e-prijavo TUKAJ.

V e-prijavi je poleg osebnih in kontaktnih podakov potrebno navesti tudi znanja in kompetence, ki jh imate in ki bi jih želeli deliti, ter področje, v katerega svoje znanje uvrščate. Odločite se lahko tudi za več področij.

Strokovna služba rektorata UP (KC UP) bo prejete e-prijave pregledala in vas po potrebi prosila za dodatne informacije ter vas o vključitvi v Evidenco strokovnjakov VŽU UP obvestila po elektronski pošti.

Vaše sodelovanje bo nagrajeno z novimi znanji, poznanstvi in priložnostmi ter tudi zabavnimi srečanji vseh aktivno sodelujočih pri ustvarjanju novih uspešnic mrežnega sistema VŽU UP!

Po dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete na:
Karierni center Univerze na Primorskem
Tel.: +386 5 611 76 36
E-pošta: kariernicenter@upr.si